Mērķi

Veicināt un atbalstīt indivīdam un sabiedrībai kopumā noderīgas un labdarības iniciatīvas.
Īpaši atbalstot:
1. labdarības projektus,
2. pilsoniskas sabiedrības attīstību,
3. izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi,
4. sporta atbalstīšanu,
5. vides aizsardzību,
6. palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanu.

Kontakti

JOKER LTD LABDARĪBAS FONDS

Katrīnas iela 12, Rīga, Latvija, LV-1045

Tālrunis +371 29411094